Faye Liu.jpg

Faye Liu

Chair/Chapter GM/Leadership & Mentorship

John Yang-Legal.jpg

John Yang

Legal

Hanxi%20Zhou-controller_edited.jpg

Hanxi Zhou

Controller

Yanyong He HYY-Crop Tax.jfif

Yanyong He

 Treasury

Rayna-Creative.jpg

Rayna Yang

Creative

Tracey He-Executive Assistant.jpg

Tracey He

Executive Assistant

Zheng-donation.jpg

峥峥Wiley

Donation

Lexi Cai-Donation.JPG

Lexi Cai

Donation

Jiaxin Sun-Community Outreach.jpg

Jiaxin Sun

Community Outreach

Yani Liu-Legal Assistance.jpg

Yani Liu

Legal Assistance

Donna Ren-Chinese Communication.jpg

Donna Ren

 Communication -Chinese

min wang.jpg

Min Wang

Chicago Chapter Lead